Integritetspolicy

Senast uppdaterad augusti 2023

Vi på Wido Lab värnar om din integritet och strävar efter att du ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi behandlar dina uppgifter i enlighet med bestämmelserna i den europeiska dataskyddsförordningen (GDPR) samt våra interna riktlinjer och policys.

När och varför behandlar vi dina personuppgifter?

Vi samlar in och behandlar kunder och leverantörers personuppgifter såsom namn, telefonnummer och e-postadress för att uppfylla våra avtalsenliga skyldigheter.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi behåller och behandlar personuppgifter så länge som avtalsförhållandet består. När avtalet har upphört sparar vi personuppgifter i ytterligare 7 år efter det räkenskapsår då avtalet avslutades, enligt lagkrav i bokföringslagen. Vi spar också uppgifter för att kunna informera om nya produkter och tjänster som kan vara av intresse. Vi grundar denna lagring på vårt berättigade intresse.

Ansvarig för behandling av personuppgifter

Wido Lab är ansvarig för behandlingen av personuppgifterna. Om du upptäcker felaktiga eller missvisande uppgifter så är det vårt ansvar att rätta till detta och vid sådana fall kan du kontakta oss och begära ändring.

Utlämnande av personuppgifter

Vid beställningar och förfrågningar kan vi behöva dela information från kundregistret med utomstående parter, såsom personer eller företag utanför Wido Lab, för att kunna hantera förfrågan eller utföra beställningen. Tredje part har inte rätt att använda dina personuppgifter för andra ändamål än vad som omfattas av våra instruktioner, och de har skyldighet att vidta åtgärder för att skydda dina personuppgifter. Vidare kan vi vara skyldiga att lämna ut personuppgifter enligt lag, förordning eller myndighetsbeslut.

Kontakt och begäran om registerutdrag

Om du har frågor om vår behandling av personuppgifter kan du kontakta oss via e-post på info@widolab.se. Som kund eller tidigare kund har du alltid rätt att begära ett registerutdrag som visar vilka personuppgifter vi har registrerat om dig.

Säkerhet

Vi förstår att det alltid finns en risk när du lämnar ut personuppgifter över internet, och inga tekniksystem är helt skyddade från intrång. Därför har vi vidtagit alla rimliga tekniska säkerhetsåtgärder för att skydda dina uppgifter mot obehörig åtkomst.

Vår högsta prioritet är att du som kund och leverantör ska känna dig trygg och säker när du delar dina uppgifter med oss. Vi strävar kontinuerligt efter att förbättra vår integritetspolicy och för att hålla dina personuppgifter så säkra som möjligt.

Denna policy är upprätthållen och godkänd av delägarna Linda Widar Larsson och Janina Lindo.