Tillgänglighet för widolab.se

Wido Lab AB står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi har inga kända brister i tillgängligheten för den här webbplatsen.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från widolab.se som inte är tillgängligt för dig kan du meddela oss om detta för att vi ska kunna åtgärda det.

Hur vi testat webbplatsen

Ella&Sigrid AB har gjort en oberoende granskning av widolab.se.

Senaste bedömningen gjordes den 4 september 2023.