Utställare 14-16 november

Vi kommer att delta som utställare på det 18:e nordiska användarmötet för ICP, 14-16 november i Bålsta.

Användarmötet är till för att skapa ett forum för kompetensutveckling, erfarenhetsutbyte och nätverkande inom området för elementanalys.

Ta gärna chansen att träffa oss på plats!

18:e nordiska användarmötet för ICP via kemistutbildarna.se