Wido Lab AB förvärvar Hett Tech AB och LabTek Sverige AB

PRESSMEDDELANDE
Onsala, 2024-04-15


Wido Lab AB och Hett Tech AB investerar för framtiden
”Wido Lab AB förvärvar Hett Tech AB och LabTek Sverige AB vars sälj- och service-organisation ligger
i framkant gällande certifiering och ackrediterad service, samt har betydande och unika
leverantörer” – Janina Lindo, VD Wido Lab AB


”Vi ser fram emot ett samarbete som ger oss möjligheter att utvidga vår kompetens till andra
områden” – Hans Nilsson, grundare och VD Hett Tech AB & LabTek Sverige AB


Wido Lab, ett ungt företag i branschen med stora ambitioner ser möjligheten att både växa från
grunden samt investera i företag som ligger rätt i tiden. Wido Lab’s mål är att expandera i Norden
och etablera sig som ett företag med stor målmedvetenhet och entusiastiska medarbetare. Wido
Lab vill investera i personal med hög kunskapsnivå samt identifiera och saminvestera i nya företag
med unik och skalbar teknologi.


För ytterligare information kontakta:


Janina Lindo, VD, janina@widolab.se
Hans Nilsson VD, hans@hettech.se