Laboratorieutrustning

Här hittar du minde laboratorieutrustning för ditt laboratorium. Varje instrument har en specifik funktion och används för att utföra olika typer av experiment och analyser.

Oavsett om du är verksam inom biokemi, kemi, medicin eller något annat vetenskapligt område, så har vi ett utbud av den laboratorieutrustning som behövs för att driva ditt arbete framåt. Våra produkter är av högsta kvalitet och designade för att möta de krav som ställs.

Laboratorieutrustning

Hitta rätt laboratorieutrustning

Omrörare och skakar är oumbärliga för att blanda och homogenisera prover, vilket säkerställer jämnhet och konsistens i resultaten.

Rotationsångdestillatorer möjliggör effektiv destillation av vätskor, vilket är avgörande för separation av komponenter i en blandning.

Vågar ger möjlighet att noggrant väga olika substanser, vilket är avgörande för dosering och beräkningar.

För att skapa rätt förhållanden för experiment behövs temperaturkontroll, vilket åstadkoms med hjälp av vattenbad, inkubatorer och ugnar. Dessa instrument möjliggör stabila och kontrollerade temperaturer, vilket är avgörande för många biokemiska och kemiska reaktioner.

 

För att övervaka och justera de kemiska egenskaperna hos lösningar erbjuder pH-och kondutivitetsmätare enkel och noggrann mätning av pH-värden och ledningsförmåga. Detta är avgörande för att säkerställa rätt miljö för många biokemiska och biologiska experiment.

Produktblad för laboratorieutrustning

För laboratorieutrustning erbjuder vi bland annat:

  • Omrörare och skakar
  • Rotationsångdestillator
  • Vågar
  • Vattenbad
  • Inkubatorer
  • Ugnar
  • pH-och kondutivitetsmätare

Skicka en förfrågan för laboratorieutrustning

Fyll i dina uppgifter och låt oss återkomma till dig. Vi är flexibla och hittar gärna rätt lösning åt just ditt lab.