Referens­material

Wido Lab erbjuder referensmaterial för analys inom miljö, livsmedel, toxikologi, läkemedelstillverkning samt oljeindustri. Vår huvudleverantör är Chiron, men vi kan även erbjuda andra märken på referensmaterial och standarder.

Chiron samarbetar med olika universitet och statliga lab inom forskning och framtagning av nya substanser och referensmaterial.

Kontakta oss för vägledning i djungeln av referensmaterial och kvalitetssäkring!

Wido Lab har gällande tillstånd för narkotikaklassade, prekursorer och hälsofarliga referensmaterial och hanterar allt från import, export och rapportering.

Referensmaterial inom fyra områden

Chirons utbud av referensmaterial delas in i fyra områden;
miljö, livsmedel, toxikologi, samt olje/petroleum-analys.

Miljö

Miljön har genom åren blivit mer och mer förorenad till följd av mänsklig aktivitet. När vi lär oss mer om hoten från olika kemikalier ökar behovet av kontroll och analys av dessa och därför erbjuder Chiron högkvalitativa referensmaterial inom detta område.

Vi erbjuder standarder och referensmaterial för PCB, flamskyddsmedel, monofluorerade interna standarder och olika ytaktiva ämnen, inklusive perfluorerade substanser. Chiron har också det största urvalet av PAH:er på marknaden – en grupp substanser som är kända för att vara cancerframkallande.

Livsmedel

Livsmedelssäkerhet är ett område med växande oro. Många organismer producerar naturliga gifter, som mykotoxiner, olika växtgifter och alggifter.

Många av dessa är bland de giftigaste substanserna som mänskligheten känner till, och de finns i våra dagliga livsmedel.

Chiron erbjuder referensmaterial för rutinkontroll samt renade toxiner för forskning.

Toxikologi

Det finns ett brett utbud av discipliner inom toxikologiområdet, såsom terapeutisk drogövervakning (TDM), klinisk toxikologi, rättsmedicinsk toxikologi, droger inom idrotten och drogtester på arbetsplatsen.

Exakta och spårbara resultat är avgörande för att säkerställa korrekt identifiering, högsta behandlingsstandard, lagligt försvarbart åtal eller annan viktig tillämpning.

Chiron erbjuder ett brett utbud av läkemedels- och metabolitstandarder i pulver och lösning. Chiron har också ett imponerande utbud av stabila isotopiskt märkta interna standarder, inklusive ett särskilt fokus på C13-inmärkta standarder för kriminalteknisk analys.

Olje/petroleum

Chiron har i över 30 års tid producerat referensmaterial för steroider och triterpanoid (hopan) som används i petroleumindustrin. Dessa ämnen finns i petroleum och sediment.

Hopaner är faktiskt den näst största gruppen av naturprodukter på jorden, endast överträffad av cellulosa. De har traditionellt använts i petroleumprospektering, men har på senare tid alltmer använts för kriminaltekniska analyser, till exempel vid utredning av oljeutsläpp.

Chiron samarbetar med stora oljebolag, institutioner, privata laboratorier, universitet och sjukhus inom detta område och är för närvarande den enda tillverkaren av ett stort utbud av referensmaterial för oljeprospektering i världen.

Skicka en förfrågan

Fyll i dina uppgifter och låt oss därefter återkomma till dig. Vi är flexibla och hittar gärna rätt lösning åt just ditt lab.