Nu går vi live!

Välkommen till Wido Lab, er leverantör av laboratoriematerial och instrument med specifik expertis inom biobankning, referensmaterial, kvalitetssäkring, förvaring i kontrollerad temperatur samt förbrukning till lab.