Mjukvara för provlagring

Spårning vid provlagring möjliggör exakt identifiering och koppling av varje prov med relevanta metadata, såsom exempel patientinformation, provinsamlingsdatum, provtyp och eventuella andra relevanta variabler. Detta är avgörande för att säkerställa att resultaten av forskningsstudier är korrekta och pålitliga.

Prover kan vara känsliga för temperaturförändringar och andra miljöpåverkningar. Spårning gör det möjligt att övervaka och dokumentera förvaringsförhållandena för varje prov, vilket är nödvändigt för att säkerställa att proverna förblir i optimalt skick.

Fler fördelar med mjukvara för provlagring

Tydlig spårning minskar risken för kontaminering och felaktig användning av proverna. Genom att ha en noggrann dokumentation över varje provs resa kan man snabbt upptäcka och korrigera eventuella fel eller oegentligheter.

Spårning underlättar även effektiv hantering av resurser, inklusive inventering, provplockning och användning av prover.

Att använda en lagringsmjukvara skapar en överskådlig och spårbar hantering av dina prover.

Olika alternativ för datainmatning beroende på användarpreferens och laboratorieuppsättning. Manuellt, Import via exempel Excel/.csv eller så kan du snabbt skanna in proverna direkt in i mjukvaran.

BIOSAFE® iTrack

Cryotherms BIOSAFE® iTrack är lagringsmjukvara för att hålla koll på och spåra dina prover. Mjukvaran kan enkelt anpassas till dina individuella behov.

Nödvändiga grundläggande uppgifter och ytterligare användardefinierad informationen lagras för varje prov.

En databas som är kompatibel och anpassad till dina behov – inte tvärtom.

Mjukvara för provlagring

Skicka en förfrågan

Fyll i dina uppgifter och låt oss återkomma till dig. Vi är flexibla och hittar gärna rätt lösning åt just ditt lab.